EGIS Express Publishing
Razem z wydawnictwem EGIS Express Publishing dbamy o zapewnienie naszym uczniom procesu kształcenia na najwyższym merytorycznym poziomie. Wydawało się, że wkraczanie nowej „techniki dydaktycznej”, z bogatym wyposażeniem technicznym, z komputerami i nauczaniem obrazowym, odwróci uwagę społeczności oświatowej od podręcznika szkolnego. Tak się jednak nie stało. „Środki wizualne grają ważną rolę w kształtowaniu umysłu i zachowania współczesnego ucznia.”

Kierując się słowami Jana Parandowskiego:
„Słowo jest potęgą. Utrwalone w piśmie, zdobywa niedającą się obliczyć, ani przewidzieć władzę nad myślą i wyobraźnią ludzi, panuje nad czasem i przestrzenią. Tylko myśl pochwycona w sieć liter żyje, działa, tworzy. Wszystko inne roznosi wiatr”. Dlatego też, nasze podręczniki zostały tak dobrane aby podawały materiał nauczania w sposób odpowiednio uporządkowany i przejrzysty oraz umożliwiają uczniom sprawne wracanie do przerobionego materiału i przypominanie poznanych zagadnień w skróconej formie. Co więcej, każdy uczeń otrzymuje realizowany kurs w formie interaktywnej, co zachęca do powtarzania materiału podręcznikowego w formie, którą uczniowie lubią najbardziej czyli gier komputerowych.

W tym roku wydawnictwo EGIS umożliwiło nam również dostęp do platformy interaktywnej, na której realizujemy Repetytorium 8-klasisty oraz możliwość zadań domowych i oceny postępów na bieżąco każdego ucznia online.

W tym roku mnóstwo nowości interaktywnych również dla młodszych grup, seria podręczników z aplikacją do nauki angielskiego. Skanowanie podręcznika za pomocą telefonu- to jest właśnie nauka przez zabawę!”
Systematyczna nauka z podręcznikami EGIS oraz nowoczesna technologia jest gwarancją sukcesu edukacyjnego i nigdy nie jest nudna!