Podstawowe czasy w języku angielskim


Present Simple:
Osoba +(częstotliwość) + czynność
He, She, It  read
s
Pytania: Do/ Does  ,
Przeczenia:   don’t/
doesn’t (3 osoba l.poj.)

Present Continuous:
Osoba+ am, is, are + czynność”ing”
Pytania Are you…ing? ,
Przeczenia: am not, isn’t, aren’t+….”ing”

Present Perfect:
Osoba + have/has   +    ed/III kol nieregularnych
Pytania: have you ………..ed /III kol.?
Przeczenia: Osoba+ haven’t, hasn’t +  ed/III kol. Nieregularnych

Past Simple:
Osoba+ ed/ II kol. nieregularnych
To be - was/ were (Pytania: inwersja) Przeczenia:   wasn’t/ weren’t
Pytania: Did you go…?
Przeczenia: didn’t

Past Continuous:
Osoba+ was/were + czynność”ing”
Pytania: Were you reading….?
Przeczenia wasn’t / weren’t reading

Future Simple:
Osoba+ will+ czasownik
Pytania: will you meet…?
Przeczenia: Osoba+ won’t+ czasownik
Oferta:
- Dzieci: wiek 5 - 6 lat
- Dzieci: klasy 1 - 3
- Uczniowie: klasy 4 - 8
- Przygotowanie do egzaminu
po ósmej klasie
- Młodzież gimnazjalna
- Maturzyści
- Dorośli
WYSIWYG Web Builder
Yellow Language School to szkoła językowa działająca w Czechowicach-Dziedzicach. Szkoła oferuje bogaty zakres kursów językowych - w szczególności z języka angielskiego - dla zróżnicowanych grup wiekowych. Kursy językowe realizowane w Yellow są dostosowywane do oczekiwań uczniów w celu optymalnego wykorzystania ich aktualnej wiedzy, oczekiwań i predyspozycji. Zajęcia językowe są prowadzone nowoczesnymi metodami, w oparciu o najlepsze podręczniki języka angielskiego i możliwości nowoczesnego sprzętu. Dodatkowym atutem szkoły jest bogaty pakiet usług realizowanych bezpłatnie w ramach gratisów i bonusów przyznawanych stałym klientom. Poziom merytoryczny współpracującej z Yellow Language School kadry nauczycielskiej stanowi gwarancję satysfakcji uczniów i realizacji celów zajęć dydaktycznych.