Oferta dla dorosłych
Zajęcia dla dorosłych kładą nacisk głównie na komunikację. Mając na uwadze, iż dorośli głównie chcą poznać język w celu poprawnego porozumiewania się, zagadnienia tematyczne zachęcają do poznawania słownictwa i zwrotów życia codziennego z tłem gramatycznym. Zajęcia oparte są na ciekawych fragmentach filmów, bieżących wiadomości, prezentowaniu scen z życia codziennego z zastosowaniem tablicy interaktywnej i oprogramowania podręczników. Nacisk w tej grupie wiekowej jest na rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i porozumiewania się z niezbędnymi zagadnieniami gramatycznymi, koniecznymi to tworzenia poprawnych wypowiedzi.
WYSIWYG Web Builder