Oferta dla dzieci w wieku 5-6 lat
Dlatego też, w swojej pracy zawsze staram się w pełni zaangażować dzieci w proces uczenia się języka oraz wykorzystywać  ich naturalny entuzjazm w grach językowych, zabawach, piosenkach, bajkach, rymowankach, zabawach z pacynkami oraz razem poznajemy książkowych przyjaciół, którzy towarzyszą nam w procesie edukacyjnym . Z punktu widzenia glottodydaktyki, najważniejsze jest pierwsze dziesięć lat życia dziecka w procesie uczenia się języka obcego, co więcej w tym wieku dziecko jest naturalnie chętne do zabawy, szybko przyswaja słownictwo oraz całe zdania z wierszyków i piosenek , dlatego też ważne jest aby dziecko mogło jak najwięcej osłuchać się z różnymi zwrotami, wyrażeniami z życia codziennego, na co będzie potrafiło  instynktownie zareagować.
„Yellow Language School” dysponuje specjalnie przystosowanym zapleczem dla tej grupy wiekowej, najnowszymi pomocami edukacyjnymi co pozwala łączyć naukę z zabawą. Nauka języka ma być dla dziecka przede wszystkim radością, dlatego też w ciągu roku szkolnego planujemy konkursy, zabawy, organizacje świąt i bali, podczas których dziecko może miło spędzać czas z przyjaciółmi oraz jednocześnie się uczyć.
Dzieci w wieku przedszkolnym stanowią chyba najbardziej wymagającą grupę wiekową ze względu na wielozadaniowe zaangażowanie nauczyciela. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli w odniesieniu do starszych uczniów, nie zawsze są efektywne w stosunku do przedszkolaków. W tej grupie musimy się odnieść do słów Benjamina Franklina-„ Powiedz mi, to zapomnę, naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

Oferta:
- Dzieci: wiek 5 - 6 lat
- Dzieci: klasy 1 - 3
- Uczniowie: klasy 4 - 8
- Przygotowanie do egzaminu
po ósmej klasie
- Młodzież gimnazjalna
- Maturzyści
- Dorośli
WYSIWYG Web Builder
Yellow Language School to szkoła językowa działająca w Czechowicach-Dziedzicach. Szkoła oferuje bogaty zakres kursów językowych - w szczególności z języka angielskiego - dla zróżnicowanych grup wiekowych. Kursy językowe realizowane w Yellow są dostosowywane do oczekiwań uczniów w celu optymalnego wykorzystania ich aktualnej wiedzy, oczekiwań i predyspozycji. Zajęcia językowe są prowadzone nowoczesnymi metodami, w oparciu o najlepsze podręczniki języka angielskiego i możliwości nowoczesnego sprzętu. Dodatkowym atutem szkoły jest bogaty pakiet usług realizowanych bezpłatnie w ramach gratisów i bonusów przyznawanych stałym klientom. Poziom merytoryczny współpracującej z Yellow Language School kadry nauczycielskiej stanowi gwarancję satysfakcji uczniów i realizacji celów zajęć dydaktycznych.