Oferta dla dzieci: klasy 1 - 3

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym , bardzo często mają już za sobą pierwsze doświadczenia językowe. Bardzo ważne jest aby nauka języka łączyła zabawę z nauką.

Z punktu widzenia glottodydaktyki, najważniejsze jest pierwsze dziesięć lat życia dziecka w procesie uczenia się języka obcego, dlatego też ważne jest aby dziecko mogło jak najwięcej osłuchać się ze słownictwem, zwrotami, wyrażeniami z życia codziennego, na co będzie potrafiło  instynktownie zareagować.

Dziecko w wieku wczesnoszkolnym powinno nabywać wiedzę podczas gier słownych, słuchania bajek, kładąc nacisk na poprawne czytanie prostych historyjek oraz poprawną wymowę. Dzieci mogą poznawać swoich nowych przyjaciół z książeczek oraz bajek i wraz z nimi rozwijać swoje zdolności językowe, co więcej mają możliwość poznawania zagadnień językowych przy pomocy najnowszej technologii jaką jest zastosowanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania.

Dodatkowym atutem jest fakt, iż podczas roku szkolnego organizujemy konkursy, gry, zabawy, święta i inne atrakcje aby nauka była przyjemnością i zachęcała dzieci do dalszej nauki języka.

Oferta:
- Dzieci: wiek 5 - 6 lat
- Dzieci: klasy 1 - 3
- Uczniowie: klasy 4 - 8
- Przygotowanie do egzaminu
po ósmej klasie
- Młodzież gimnazjalna
- Maturzyści
- Dorośli
WYSIWYG Web Builder
Yellow Language School to szkoła językowa działająca w Czechowicach-Dziedzicach. Szkoła oferuje bogaty zakres kursów językowych - w szczególności z języka angielskiego - dla zróżnicowanych grup wiekowych. Kursy językowe realizowane w Yellow są dostosowywane do oczekiwań uczniów w celu optymalnego wykorzystania ich aktualnej wiedzy, oczekiwań i predyspozycji. Zajęcia językowe są prowadzone nowoczesnymi metodami, w oparciu o najlepsze podręczniki języka angielskiego i możliwości nowoczesnego sprzętu. Dodatkowym atutem szkoły jest bogaty pakiet usług realizowanych bezpłatnie w ramach gratisów i bonusów przyznawanych stałym klientom. Poziom merytoryczny współpracującej z Yellow Language School kadry nauczycielskiej stanowi gwarancję satysfakcji uczniów i realizacji celów zajęć dydaktycznych.