Oferta dla dzieci: klasy 1 - 3
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym, bardzo często mają już za sobą pierwsze doświadczenia językowe. Bardzo ważne jest aby nauka języka łączyła zabawę z nauką.

Z punktu widzenia glottodydaktyki, najważniejsze jest pierwsze dziesięć lat życia dziecka w procesie uczenia się języka obcego, dlatego też ważne jest aby dziecko mogło jak najwięcej osłuchać się ze słownictwem, zwrotami, wyrażeniami z życia codziennego, na co będzie potrafiło  instynktownie zareagować.

Dziecko w wieku wczesnoszkolnym powinno nabywać wiedzę podczas gier słownych, słuchania bajek, kładąc nacisk na poprawne czytanie prostych historyjek oraz poprawną wymowę. Dzieci mogą poznawać swoich nowych przyjaciół z książeczek oraz bajek i wraz z nimi rozwijać swoje zdolności językowe, co więcej mają możliwość poznawania zagadnień językowych przy pomocy najnowszej technologii jaką jest zastosowanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania.

Dodatkowym atutem jest fakt, iż podczas roku szkolnego organizujemy konkursy, gry, zabawy, święta i inne atrakcje aby nauka była przyjemnością i zachęcała dzieci do dalszej nauki języka.