Przygotowanie do egzaminu po 8 klasie


 
Kurs języka angielskiego w klasach 4-8 przygotowuje do egzaminu z języka, który obowiązuje zgodnie z nowymi wymaganiami edukacyjnymi.
Kurs zawiera zadania związane z rozumieniem ze słuchu, reagowaniem, rozumieniem tekstów pisanych, gramatyki i słownictwa oraz tworzeniem samodzielnej wypowiedzi pisemnej. 
Nasza wykwalifikowana kadra oraz autorski program nauczania oparty na najnowszych podręcznikach zapewnia rzetelne przygotowanie do egzaminów.

Parę słów o egzaminie z języka angielskiego:
•Poziom: w okresie przejściowym (do 2021 roku) będzie obowiązywał poziom A2/A2+, a w kolejnych latach A2+ (w zakresie rozumienia wypowiedzi - B1). Poziom został opisany za pomocą skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
•Rodzaje zadań: otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź) i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych).
•Sprawdzane umiejętności: zadania w arkuszu egzaminacyjnym stają się bliższe rzeczywistości. Wprowadzono zadania sprawdzające umiejętność przetwarzania informacji (przekazywanie informacji szczegółowych, wyjaśnianie danych, przetwarzanie tekstu, tłumaczenia).

BUDOWA ARKUSZA
• Czas trwania: 90 minut
• Łączna liczba zadań od 13 do 17
• Pięć części
• Zadania otwarte: co najmniej jedno w każdej części (w tym praca pisemna)

Typy zadań:
• wybór wielokrotny
• prawda/fałsz
• dobieranie
• uzupełnianie luk
• odpowiedzi na pytania
• parafraza zdań
• tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy
• układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych
wypowiedź pisemna: list prywatny, wiadomość, e-mail.
Oferta:
- Dzieci: wiek 5 - 6 lat
- Dzieci: klasy 1 - 3
- Uczniowie: klasy 4 - 8
- Przygotowanie do egzaminu
po ósmej klasie
- Młodzież gimnazjalna
- Maturzyści
- Dorośli
WYSIWYG Web Builder
Yellow Language School to szkoła językowa działająca w Czechowicach-Dziedzicach. Szkoła oferuje bogaty zakres kursów językowych - w szczególności z języka angielskiego - dla zróżnicowanych grup wiekowych. Kursy językowe realizowane w Yellow są dostosowywane do oczekiwań uczniów w celu optymalnego wykorzystania ich aktualnej wiedzy, oczekiwań i predyspozycji. Zajęcia językowe są prowadzone nowoczesnymi metodami, w oparciu o najlepsze podręczniki języka angielskiego i możliwości nowoczesnego sprzętu. Dodatkowym atutem szkoły jest bogaty pakiet usług realizowanych bezpłatnie w ramach gratisów i bonusów przyznawanych stałym klientom. Poziom merytoryczny współpracującej z Yellow Language School kadry nauczycielskiej stanowi gwarancję satysfakcji uczniów i realizacji celów zajęć dydaktycznych.