Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 
Kurs języka angielskiego dla ósmoklasisty przygotowuje do egzaminu z języka, który obowiązuje zgodnie z nowymi wymaganiami edukacyjnymi.
Kurs zawiera zadania związane z rozumieniem ze słuchu, reagowaniem, rozumieniem tekstów pisanych, gramatyki i słownictwa oraz tworzeniem samodzielnej wypowiedzi pisemnej. 
Nasza wykwalifikowana kadra oraz autorski program nauczania oparty na najnowszych podręcznikach zapewnia rzetelne przygotowanie do egzaminów.
Yellow Language School to szkoła językowa działająca w Czechowicach-Dziedzicach. Szkoła oferuje bogaty zakres kursów językowych - w szczególności z języka angielskiego - dla zróżnicowanych grup wiekowych. Kursy językowe realizowane w Yellow są dostosowywane do oczekiwań uczniów w celu optymalnego wykorzystania ich aktualnej wiedzy, oczekiwań i predyspozycji. Zajęcia językowe są prowadzone nowoczesnymi metodami, w oparciu o najlepsze podręczniki języka angielskiego i możliwości nowoczesnego sprzętu. Dodatkowym atutem szkoły jest bogaty pakiet usług realizowanych bezpłatnie w ramach gratisów i bonusów przyznawanych stałym klientom. Poziom merytoryczny współpracującej z Yellow Language School kadry nauczycielskiej stanowi gwarancję satysfakcji uczniów i realizacji celów zajęć dydaktycznych.