Oferta dla gimnazjalistów


Etap gimnazjalny jest jednym z najtrudniejszych zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Często jest związany ze zmianą szkoły, poznawaniem nowych kolegów oraz obowiązków. Jest również niezwykle fascynujący, gdyż kształtuje w młodym człowieku przyszłe zainteresowania, fascynacje oraz życiowe wybory dalszej drogi edukacyjnej. Gimnazjum jest również czasem pełnym wyzwań dla rodziców, dlatego też w swojej pracy kładę nacisk na bieżącą współpracę.

Zajęcia językowe w naszej szkole są ukierunkowane na poznawanie oraz poprawne stosowanie gramatyki i słownictwa, rozwijając tym samym wszystkie sprawności językowe czyli pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu oraz kładą nacisk na poprawność mówienia. Jednocześnie staramy się urozmaicać zajęcia aby dopasować zagadnienia tematyczne do naszych uczniów i zainteresować ich kulturą krajów anglojęzycznych, korzystając z piosenek, fragmentów ulubionych filmów oraz tworząc projekty edukacyjne.

W „Yellow Language School” istnieje możliwość bieżącego kontaktu z lektorem on-line, smsem, jak również spotkań i konsultacji na temat osiągnięć ucznia na bieżąco.

Kurs dla trzecioklasistów - INTENSYWNY (dwa razy w tygodniu) obejmuje przygotowanie tematyczne do egzaminu gimnazjalnego. Podczas kursu gimnazjaliści mają szansę sprawdzić swoje  umiejętności      i poznać wymagania egzaminacyjne podczas dwóch egzaminów próbnych ( w grudniu oraz marcu) zakończonymi oceną oraz omówieniem indywidualnym wyników. Wyniki oraz zalecenia dla ucznia  są  podawane również  do wiadomości rodzica.
Oferta:
- Dzieci: wiek 5 - 6 lat
- Dzieci: klasy 1 - 3
- Uczniowie: klasy 4 - 8
- Przygotowanie do egzaminu
po ósmej klasie
- Młodzież gimnazjalna
- Maturzyści
- Dorośli
WYSIWYG Web Builder
Yellow Language School to szkoła językowa działająca w Czechowicach-Dziedzicach. Szkoła oferuje bogaty zakres kursów językowych - w szczególności z języka angielskiego - dla zróżnicowanych grup wiekowych. Kursy językowe realizowane w Yellow są dostosowywane do oczekiwań uczniów w celu optymalnego wykorzystania ich aktualnej wiedzy, oczekiwań i predyspozycji. Zajęcia językowe są prowadzone nowoczesnymi metodami, w oparciu o najlepsze podręczniki języka angielskiego i możliwości nowoczesnego sprzętu. Dodatkowym atutem szkoły jest bogaty pakiet usług realizowanych bezpłatnie w ramach gratisów i bonusów przyznawanych stałym klientom. Poziom merytoryczny współpracującej z Yellow Language School kadry nauczycielskiej stanowi gwarancję satysfakcji uczniów i realizacji celów zajęć dydaktycznych.