Oferta dla maturzystów


Etap szkoły ponadgimnazjalnej zawiera  zajęcia językowe ukierunkowane na poznanie, powtórkę i uzupełnianie wiedzy z zakresu gramatyki i słownictwa, rozwijając tym samym wszystkie sprawności językowe czyli pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu oraz kładą nacisk na poprawność mówienia.  Wszystkie te zdolności językowe są niezbędne nie tylko do swobodnego porozumiewania się , ale również  podczas zdawania egzaminów z języka obcego.

Motywacją tego etapu edukacyjnego jest niewątpliwe egzamin maturalny. Jednocześnie trzeba pamiętać, iż nasze zajęcia są dopasowane  pod względem zagadnień tematycznych, nie tylko do wymogów maturalnych, ale również  do  zainteresowań  uczniów, dlatego też zagadnienia egzaminacyjne przedstawiamy w formie aktywnych i ciekawych zajęć korzystając z piosenek, fragmentów ulubionych filmów, bieżących wiadomości oraz kładziemy nacisk na zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny.

Młodzież uczęszcza na zajęcia w bardzo małych grupach , podzielonych ze względu na wiek ucznia i zaawansowanie językowe.

NOWOŚĆ ! W szkole jest możliwość  dodatkowej konsultacji z lektorem za darmo.

Rodzice uczniów mogą być informowani na bieżąco o  wynikach on-line kub smsem jeśli wyrażą taką chęć a początku kursu.

Zajęcia grupowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego odbywają się dwa razy w tygodniu. W trakcie kursu, uczniowie piszą próbny egzamin maturalny oraz mają możliwość sprawdzenia się podczas testów pisemnych i ustnych.
Oferta:
- Dzieci: wiek 5 - 6 lat
- Dzieci: klasy 1 - 3
- Uczniowie: klasy 4 - 8
- Przygotowanie do egzaminu
po ósmej klasie
- Młodzież gimnazjalna
- Maturzyści
- Dorośli
WYSIWYG Web Builder
Yellow Language School to szkoła językowa działająca w Czechowicach-Dziedzicach. Szkoła oferuje bogaty zakres kursów językowych - w szczególności z języka angielskiego - dla zróżnicowanych grup wiekowych. Kursy językowe realizowane w Yellow są dostosowywane do oczekiwań uczniów w celu optymalnego wykorzystania ich aktualnej wiedzy, oczekiwań i predyspozycji. Zajęcia językowe są prowadzone nowoczesnymi metodami, w oparciu o najlepsze podręczniki języka angielskiego i możliwości nowoczesnego sprzętu. Dodatkowym atutem szkoły jest bogaty pakiet usług realizowanych bezpłatnie w ramach gratisów i bonusów przyznawanych stałym klientom. Poziom merytoryczny współpracującej z Yellow Language School kadry nauczycielskiej stanowi gwarancję satysfakcji uczniów i realizacji celów zajęć dydaktycznych.