Past SIMPLE

Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną. Może być to również seria czynności następujących po sobie- zakończonych czyli obrazowo mówiąc czynności wykonywanych jedno po drugim jak  zdjęcia w aparacie.

Budowa zdania:
Podmiot    +      czasownik   +     ………….    +  okr. czasu
        regularny +”ed”
       nieregularny II kolumna

Jeśli czasownik jest regularny, tworzymy formę przeszłą przez dodanie do niego końcówki "-ed" bądź "-d". Jeśli jednak jest nieregularny, musimy użyć II formy przeszłej, której trzeba się po prostu nauczyć z listy nieregularnych czasowników, która powinna znajdować się w każdym słowniku angielskim.

UWAGA !
Czasownik ‘to be’ jest jednym z ważniejszych czasowników nieregularnych więc ma nieregularną formę przeszłą: „was/ were” i odmienia się przez osoby: I was, You were, He was, She was, It was, We were, You were, They were. (Przeczenie: wasn’t/ weren’t) Pytania inwersja!

Pytania:
W czasach Simple mamy operatory, którymi „operujemy” podczas tworzenia pytań i przeczeń. W czasie Past Simple mamy więc: „Did”

Did + podmiot + czasownik( w formie podstawowej) + reszta zdania?
np: Did + I + go + to the cinema last Sunday?
Uwaga ! Jeśli dodajemy operator to czasownik wraca do podstawowej formy.

Przeczenia:
Podmiot +
did + not + czasownik ( w formie podstawowej) + reszta zdania
                 
Didn’t
np:I + didn’t + go + to the cinema last Sunday.
Pamiętajmy, że czasownik „To Be” jest wyjątkiem i nie stosujemy z nim operatora „did”!!!

Określenia czasu:
yesterday - wczoraj
last week - w zeszlym tygodniu
last year - w zeszłym roku
last summer - poprzedniego lata
5 days ago - 5 dni temu
in 2000 - w roku 2000
Oferta:
- Dzieci: wiek 5 - 6 lat
- Dzieci: klasy 1 - 3
- Uczniowie: klasy 4 - 8
- Przygotowanie do egzaminu
po ósmej klasie
- Młodzież gimnazjalna
- Maturzyści
- Dorośli
WYSIWYG Web Builder
Yellow Language School to szkoła językowa działająca w Czechowicach-Dziedzicach. Szkoła oferuje bogaty zakres kursów językowych - w szczególności z języka angielskiego - dla zróżnicowanych grup wiekowych. Kursy językowe realizowane w Yellow są dostosowywane do oczekiwań uczniów w celu optymalnego wykorzystania ich aktualnej wiedzy, oczekiwań i predyspozycji. Zajęcia językowe są prowadzone nowoczesnymi metodami, w oparciu o najlepsze podręczniki języka angielskiego i możliwości nowoczesnego sprzętu. Dodatkowym atutem szkoły jest bogaty pakiet usług realizowanych bezpłatnie w ramach gratisów i bonusów przyznawanych stałym klientom. Poziom merytoryczny współpracującej z Yellow Language School kadry nauczycielskiej stanowi gwarancję satysfakcji uczniów i realizacji celów zajęć dydaktycznych.