Present CONTINUOUS

Czasu Present Continuous używamy opisując czynności, które dzieją się w momencie mówienia o nich. Możemy dodatkowo użyć  słówek mówiących, że czynność jest wykonywana w tej chwili jak: NOW lub AT THE MOMENT
lub w okolicy chwili mówienia czyli teraz i w najbliższym czasie np. Ona się  dużo uczy  na egzaminy ( w tym tygodniu, a nie akurat teraz): She is learning for her exams.

Czas ten również świetnie nadaje się do opisu czynności przez nas zaplanowanych na najbliższą przyszłość np: I am going to the cinema this evening. (Nie idę teraz ale dziś wieczorem).
*Często, by podkreślić irytację, używamy czasu Present Continuous wraz z przysłówkiem:

ALWAYS -    zawsze
np. My parents are always shouting at night.

Czyli jeśli uważam, iż pewna czynność mnie denerwuje zamieniam czas Present Simple z „always” na Continuous i tym sposobem uczestnicy rozmowy znają moją irytację.

Budowa zdania:
Podmiot + am, is, are + czasownik z „ing"
Czasownik „to be” pomaga nam również tworzyć pytania i przeczenia.

Pytania:
Pytania tworzymy przez inwersję, czyli przerzucamy am, is, are  przed osobę:
You are sleeping now -> Are you sleeping now?

Przeczenia:
Przy tworzeniu przeczeń pomocny będzie znowu czasownik „to be”, czyli :

                            am not
Podmiot  +           aren’t         +  czasownik z „ing”
                            isn’t
Oferta:
- Dzieci: wiek 5 - 6 lat
- Dzieci: klasy 1 - 3
- Uczniowie: klasy 4 - 8
- Przygotowanie do egzaminu
po ósmej klasie
- Młodzież gimnazjalna
- Maturzyści
- Dorośli
WYSIWYG Web Builder
Yellow Language School to szkoła językowa działająca w Czechowicach-Dziedzicach. Szkoła oferuje bogaty zakres kursów językowych - w szczególności z języka angielskiego - dla zróżnicowanych grup wiekowych. Kursy językowe realizowane w Yellow są dostosowywane do oczekiwań uczniów w celu optymalnego wykorzystania ich aktualnej wiedzy, oczekiwań i predyspozycji. Zajęcia językowe są prowadzone nowoczesnymi metodami, w oparciu o najlepsze podręczniki języka angielskiego i możliwości nowoczesnego sprzętu. Dodatkowym atutem szkoły jest bogaty pakiet usług realizowanych bezpłatnie w ramach gratisów i bonusów przyznawanych stałym klientom. Poziom merytoryczny współpracującej z Yellow Language School kadry nauczycielskiej stanowi gwarancję satysfakcji uczniów i realizacji celów zajęć dydaktycznych.