Present SIMPLE

Present Simple jest czasem teraźniejszym i opisuje czynności powtarzające się w pewnych odstępach czasu oraz opisuje stany i nasze uczucia. Co więcej możemy go użyć opisując rozkłady jazdy, plany zajęć i naszą codzienną rutynę.

Budowa zdania:
Zaczynamy zawsze od podmiotu, czyli musi być wykonawca czynności na początku:
I / You  / We / They + (przysłówek częstotliwości) + czynność
Ale uważajmy przy trzeciej osobie liczby pojedynczej bo tu czeka niespodzianka:
He / She  / It + (przysł. częstotliwości) + czynność z końcówką ‘s’ lub ‘es’.
Dlatego pamiętajmy, że:
We go to school ale He goes to school.

Do pytań i do przeczeń służą nam tzw. OPERATORY;-) czyli operujemy nimi, gdy chcemy zbudować  pytanie lub przeczenie.

No i mamy dwa do wyboru:  DO   i   DOES - podstawą sukcesu jest wybór operatora i dopasowanie go do osoby.

Pytania:
Do I  / You / We / They + czynność (czyli czasownik w formie bezokolicznika)  ?
Ale w trzeciej osobie musimy zapytać:
Does
he / she / It                  
+ czynność ( czasownik w formie bezokolicznika  czyli bez ‘s’/’es’)    ?
Końcówka z czasownika przeskoczyła do operatora pytającego i dlatego mamy DOES.
Przeczenia i znowu „operujemy”;-) don’t   i doesn’t.
I / You / We / They
don’t + czasownik
Ale w trzeciej osobie:
He / She / It
doesn’t + czasownik (bez końcówki)
Bardzo ważne są określenia czasu sugerujące powtarzanie czynności:
always - zawsze
usually - zazwyczaj
often/ frequently - często
sometimes - czasami
ocassionally - okazyjnie
seldom/rarely - rzadko
never - nigdy

ale również:
on Mondays
from time to time
every week
Oferta:
- Dzieci: wiek 5 - 6 lat
- Dzieci: klasy 1 - 3
- Uczniowie: klasy 4 - 8
- Przygotowanie do egzaminu
po ósmej klasie
- Młodzież gimnazjalna
- Maturzyści
- Dorośli
WYSIWYG Web Builder
Yellow Language School to szkoła językowa działająca w Czechowicach-Dziedzicach. Szkoła oferuje bogaty zakres kursów językowych - w szczególności z języka angielskiego - dla zróżnicowanych grup wiekowych. Kursy językowe realizowane w Yellow są dostosowywane do oczekiwań uczniów w celu optymalnego wykorzystania ich aktualnej wiedzy, oczekiwań i predyspozycji. Zajęcia językowe są prowadzone nowoczesnymi metodami, w oparciu o najlepsze podręczniki języka angielskiego i możliwości nowoczesnego sprzętu. Dodatkowym atutem szkoły jest bogaty pakiet usług realizowanych bezpłatnie w ramach gratisów i bonusów przyznawanych stałym klientom. Poziom merytoryczny współpracującej z Yellow Language School kadry nauczycielskiej stanowi gwarancję satysfakcji uczniów i realizacji celów zajęć dydaktycznych.