Oferta dla uczniów klas 4 - 7
Podstawa programowa w klasach IV-VII wymaga od uczniów już znajomości podstawowych czasów gramatycznych, zwrotów z życia codziennego, budowania zdań oraz prostych opisów. W swojej pracy staram się zawsze dostosować do szkolnych wymogów edukacyjnych aby uczeń mógł w szkole poczuć się pewniej i widział korelację poznawanego materiału w szkole oraz na kursie.
Materiał realizowany podczas kursu w „Yellow Language School” jest dopasowany do wymogów podstawy programowej w szkole  w poszczególnych klasach. Dzięki temu, iż nasze grupy nie są liczne, na zajęciach jest czas aby dogłębnie wytłumaczyć dany temat czy też zagadnienie gramatyczne.
Ten etap edukacyjny wymaga już bardziej szczegółowego poznawania języka z tłem kulturowym, dlatego też uczniowie mają możliwość poznawania podstawowych informacji o krajach anglojęzycznych, świętach oraz tradycjach, co realizowane jest za pomocą ciekawych środków dydaktycznych jak piosenki, filmy oraz prace projektowe wykonywane przez uczniów.
WYSIWYG Web Builder