Język angielski - kurs ONLINE
Publikowane przez naszą szkołę krótkie lekcje tematyczne w zakresie nauki języka angielskiego:
Język angielski w systemie oświaty
Zasady oceny i egzaminowania języka angielskiego wg aktualnych wytycznych systemu oświaty.
- czasy - podstawy
- present continues
- present simple
- past simple
Oferta:
- Dzieci: wiek 5 - 6 lat
- Dzieci: klasy 1 - 3
- Uczniowie: klasy 4 - 8
- Młodzież gimnazjalna
- Maturzyści
Artykuły:
- Raport z "American Week"
- Dorośli
- Innowacyjne metody nauczania
- CROCOPEN - nauka przez zabawę
- Angielski dla najmłodszych
Facebook:
- Przygotowanie do egzaminu
po ósmej klasie
- egazmin po klasie 8
Yellow Language School to szkoła językowa działająca w Czechowicach-Dziedzicach. Szkoła oferuje bogaty zakres kursów językowych - w szczególności z języka angielskiego - dla zróżnicowanych grup wiekowych. Kursy językowe realizowane w Yellow są dostosowywane do oczekiwań uczniów w celu optymalnego wykorzystania ich aktualnej wiedzy, oczekiwań i predyspozycji. Zajęcia językowe są prowadzone nowoczesnymi metodami, w oparciu o najlepsze podręczniki języka angielskiego i możliwości nowoczesnego sprzętu. Dodatkowym atutem szkoły jest bogaty pakiet usług realizowanych bezpłatnie w ramach gratisów i bonusów przyznawanych stałym klientom. Poziom merytoryczny współpracującej z Yellow Language School kadry nauczycielskiej stanowi gwarancję satysfakcji uczniów i realizacji celów zajęć dydaktycznych.