NEUROLANGUAGE COACHING®

co to jest?

NEUROLANGUAGE COACHING®

To innowacyjna oraz niezwykle skuteczna metoda nauki języka obcego, której autorką jest poliglotka Rachel Paling.
Proces nauki odbywa się w atmosferze przyjaznej mózgowi czyli takiej, w której tworzymy najwięcej połączeń neuronowych oraz stabilizujemy już powstałe.

WYKORZYSTAJ SWÓJ NATURALNY POTENCJAŁ

Zajęcia personalizowane

Dopasowanie procesu nauki, metod oraz materiałów do uczącego się

Bezstresowa atmosfera

Działamy na zasadzie partnerstwa

Niezbędna gramatyka w kontekście

Ja- wskazuje, a Ty- odkrywasz

Bazujemy na już zdobytej wiedzy

Najpierw ustalamy poziom potem plan działania, tworzymy powiązania międzyjęzykowe

Motywacja oraz pełne zaangażowanie

Razem ustalamy cele i zakres działań

Wykorzystujemy osiągnięcia Neurodydaktyki

Wykorzystujemy indywidualne wzorce uczenia się, wzmacniamy, stabilizujemy oraz pracujemy nad tworzeniem nowych połączeń neuronalnych

I'll show you how

NEUROLANGUAGE COACHING®

POCZĄTEK

Pracując w szkole zdobyłam doświadczenie oraz tytuł nauczyciea dyplomowanego. Czułam, że chcę czegoś więcej. Uwielbiałam swoją pracę, ale postanowiłam wejść na nową drogę. Rozpoczęłam  poszukiwania, idealnej, skrojonej na miarę czyli dostosowanej do indywidualnych predyspozycji metody nauczania. Zawsze fascynowałam się motywacją i intuicyjnie poszukiwałam odpowiednich metod edukacyjnych i efektem tego był Neurolanguage Coaching®.

NEUROLANGUAGE COACH®

JAK PRACUJĘ?

W procesie nauki jestem raczej wsparciem i motywatorem niż nauczycielem. Wspólnie wyznaczamy cele ale to uczący jest odpowiedzialny za swój proces nauki. Gramatyka jest niezbędnym elementem naszych rozmów, tworzymy powiązania międzyjęzykowe gdzie to możliwe, uwzględniamy „False Friends”, tworząc nowe połączenie neuronowe. Raczej prowokuję, niż wykładam. Stymuluję do wniosków, wykorzystuję potencjał uczącego się.

yellow school

Personally, I'm always ready to learn,
although I do not always like being taught

-Winston S. Churchill
MASZ PYTANIA?

NAPISZ DO MNIE