Polityka Prywatności w szkole językowej Yellow Language School

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej “RODO”, informujemy iż:


Administratorem danych osobowych w Szkole językowej Yellow Language School
(zwanej dalej „Szkołą”) jest Sylwia Dziermańska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną jako, Yellow Language School z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Sobieskiego 6 lok.3, NIP: 652 162 21 73
Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania Umowy o Świadczenie Usługi :Nauczania języka angielskiego oraz wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego online.

Są to: imię i nazwisko Kursanta, adres email, telefon kontaktowy, adres zamieszkania numer dowodu osobistego, oraz w przypadku Dzieci ich prawnych Opiekunów, data urodzenia, adres email, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego.

Cel przetwarzania danych osobowych
 Administrator zbiera dane potrzebne do realizacji świadczonych usług językowych. Zebrane dane umożliwiają:
a) kontakt z biurem szkoły, informowanie o wynikach Kursantów oraz w przypadku Dzieci ich Opiekunów Prawnych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie,
b) kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia oraz prowadzenie dokumentacji zajęć – imiona i nazwiska Kursantów w dzienniku elektronicznym,
c) zawarcie umowy świadczenia usług językowych,
d) fakturowanie i księgowanie transakcji, rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego MIGA w Czechowicach-Dziedzicach,

e)informowanie Kursantów lub ich Opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich kwestiach związanych z nauką za pośrednictwem wiadomości e-mail lub/i sms

f)promocja Szkoły


Oprócz danych wymienionych w punkcie f) powyżej:

Administrator przetwarza również zdjęcia wykonane podczas zajęć w Szkole Yellow Language School, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy prawny Opiekun wyrazi na to pisemną zgodę. Zgody na przetwarzanie zdjęć Kursanci lub ich Opiekunowie udzielają dobrowolnie podczas podpisywania Umowy o Świadczenie Usługi Nauczania Języka Angielskiego. Zdjęcia są wykorzystywane do promocji Szkoły na portalu Facebook oraz Instagram.

Administrując naszymi kontami/profilami w mediach społecznościowych oraz w związku z tym, że Państwo mogą również podejmować tam aktywność typu polubienia naszych postów i publikacji, komentowanie ich, polubienie strony lub obserwowanie jej, przetwarzamy dane osobowe, które Państwo w tych mediach udostępniacie np. nazwę użytkownika czy zdjęcie profilowe. Podstawą do tego jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na rozwijaniu i utrzymywaniu społeczności i sieci kontaktów zawodowych związanych z naszą działalnością.

Zasady dotyczące prywatności i przetwarzania danych osobowych jakie stosuje dany portal społecznościowy/zawodowy oraz w jaki sposób korzysta z plików cookies dostępne są w jego polityce prywatności i polityce/informacji dotyczącej cookies.


Administrator może udzielić dostępu do danych osobowych Kursantów- lektorom , po podpisaniu punktu dotyczącego powierzenia danych w umowie o Świadczenie usług językowych . Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem, zdjęciami oraz wynikami nauczania Kursantów .


Dane osobowe Kursantów i ich Opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane.

Kursanci / prawni Opiekunowie mają prawo:
a) do wglądu w swoje dane osobowe i dane osobowe swoich dzieci
b) do modyfikacji danych w dowolnym momencie
c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
d) do bycia zapomnianych – tj żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora
W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się telefonicznie na numer 667 007 702.

Okres przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji świadczonych usług oraz celów przetwarzania danych osobowych opisanych powyżej.

Pliki cookies
Administrator nie używa plików cookies do zbierania danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail. Osoby odwiedzające stronę pozostają anonimowe.