4-8 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1-4 KLASY SZKOŁY ŚREDNIEJ

MŁODZIEŻ

zajęcia grupowe i stacjonarne

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY

NEUROLANGUAGE COACHING®

Pierwsza sesja darmowa, na której planujemy cele językowe oraz metody z uwględnieniem typów uczniów- wzrokowiec, słuchowiec kinestetyk itd, , wyznaczamy ramy czasowe poszczególnych etapów.

16
8001

MOTYWACJA DO DZIAŁANIA

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW

Sesje coachingu językowego, na których wyznaczamy drobnymi etapami przygotowanie ucznia do czekającego go egzaminu. Sesje w przyjaznej dla mózgu atmosferze, eliminujemy stres „przedegzaminacyjny” a koncentrujemy się na celu finalnym czyli pozytywnym wyniku egzaminu. Ciągła motywacja do działania i pozytywny feedback to nasz sposób realizacji celu. Działamy wspólnie ale to uczący się odpowiedzialny za swój tok nauki.

oferta dla dzieci

o mnie

NEUROLANGUAGE COACHING®